Průběžný test z C++

Tento týden jsem psal se svými studenty teoretické testy z C++ 1, tedy z jakéhosi úvodu do programování v C++. Jednalo se o test v podstatě teoretický, který slouží jako první stupínek k získání zápočtu.

Už na začátku semestru jsem slíbil, že za tento test lze získat maximálně 2 body (na zápočet jsou v tuto chvíli potřeba 3). A myslím, že jsem byl velice mírný… nebo jste snad jiného názoru?

Převodní tabulka.
%body
100, 902
80, 701,5
60, 501
40, 300,5
20, 10, 00

Test se skládal z deseti náhodně vylosovaných otázek, na které bylo nutné odpovědět během devíti minut. Přičemž správně byla vždy jen jedna možná odpověď a záporné body jsem neuděloval (to až příště). ;)

A povolené materiály? Cokoli, kromě komunikace s jinou lidskou entitou. Překvapivě se nikdo během testu neptal ani Siri ani Iris.

A co vy? Uspěli byste v testu?

Malá ukázka…
 1. class TA {
   public: int X;
   protected: static void Y();
   private: int Z;
  }
  class TB : TA {int A;}
  
  Ve třídě TB:
  1. složky X a Y jsou chráněné, složka Z je soukromá
  2. složka X je chráněná, složky Y a Z jsou soukromé
  3. všechny složky třídy TA jsou soukromé
  4. před předkem TA musí být uveden specifikátor přístupových práv
 2. Po provedení příkazů:
  int A = 1, B = 2;
  int& C = B;
  C = A;
  A = 3;
  cout << C << ", " << B;
  
  se na obrazovku vypíše:
  1. 1, 1
  2. adresa proměnné A a hodnota 2
  3. 3, 2
  4. 1, 2
 3. Pro metody vnořené třídy vzhledem ke složkám obklopující třídy platí:
  1. nemají žádné výjimky z pravidel o přístupových právech
  2. mohou volat bez omezení všechny metody obklopující třídy
  3. mohou číst bez omezení všechny atributy obklopující třídy a volat veřejné metody obklopující třídy
  4. mají přístup ke všem složkám označeným specifikátory public a protected
 4. class TA {
   int X;
   const int Y;
   int& Z;
  public:
   TA(int& _Z) : Z(_Z), Y(10), X(Y) {}
  };
  
  Atributy třídy TA jsou inicializovány v pořadí: 
  1. Y, Z, X
  2. X, Y, Z
  3. Z, Y, X
  4. Z, X, Y
 5. Pro statický atribut třídy TA neplatí tvrzení:
  1. je společným atributem pro všechny instance třídy TA
  2. může být deklarován s modifikátorem const
  3. má ve své deklaraci specifikovanou paměťovou třídu static
  4. v programu existuje jen v případě, že existuje alespoň jedna instance třídy TA
 6. Je-li proměnná A alokována příkazem:
  int* A = new int[10];
  její dealokace se provede příkazem:
  1. delete [] A;
  2. delete A[];
  3. delete A;
  4. dealloc A [];

Comments