Agilní vývoj webových aplikací v Ruby on Rails #2

Z nástěnky "Co se do rozvrhu nevešlo..." Katedry informačních technologií Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Comments