Agilní vývoj webových aplikací v Ruby on Rails #1

Z nástěnky "Co se do rozvrhu nevešlo..." Katedry informačních technologií Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. 

Comments