Linux: how to make iso file

Vytvořit v prostředí GNU/Linux (např. v Ubuntu) iso obraz nějakého CD (DVD) souboru je více než snadné. Stačí následovat následující kroky:

It is very easy to make iso file from CD/DVD in GNU/Linux (Ubuntu) OS. Just follow next steps:

Terminal

1) Otevřete terminál a přesuňte se do adresáře, ve kterém chcete uložit výsledný iso soubor
1) Open your terminal and move to working directory (where you have write permission)

2) Pište:
2) Type:
sudo umount /dev/cdrom

Tento první příkaz není nezbytně nutný. Je tu spíš "pro jistotu".
This first command is not necessary.
Thanks @vetesnik for comment!

dd if=/dev/cdrom of=file_name.iso bs=1024

A to je vše.
That's all.

Comments