phpMyAdmin: navýšení limitu pro upload souboru

Představte si situaci, kdy máte k dispozici "vydumpovaný" sql soubor se zálohou nějaké větší databáze, řekněme třeba 30 MiB. Následně byste rádi tento soubor prostřednictvím phpMyAdmina naimportovali, jenže narazíte na omezení, které vám umožní nahrát soubor o max. velikosti 2 MiB.

Před změnou konfigurace PHP

Tento limit je dán konfigurací php na serveru. Můžete tedy upravit konfigurační soubor php.ini. Nebo prostřednictvím souboru .htaccess (musíte mít ovšem na Apache serveru povoleno jeho používání), který nahrajete do root adresáře phpMyAdmina.
A jak by mohl takový .htaccess vypadat?
php_value post_max_size 100M
php_value upload_max_filesize 80M
php_value max_execution_time 800
Výsledkem pak může být možnost nahrávat soubory třeba o velikosti 80 MiB.

Po změně konfigurace PHP

Pochopitelně výše uvedený postup platí pro PHP obecně a není úzce spjatý s aplikací phpMyAdmin.

Comments