MySQL command line: export výsledků do souboru

Pokud byste rádi vyexportovali výsledek SQL dotazu z mysql konsole do textového/CSV souboru -- ten lze potom třeba snadno naimportovat do nějakého programu typu MS Excel či LibreOffice Calc -- věřte, že to není nic složitého. ;)
Stačí použít rozšířené možnosti INTO OUTFILE nomenklatury.

mysql> SELECT sl1, sl2 FROM tab1 WHERE podminka INTO OUTFILE '/tmp/vystup.csv';

Comments